Branding, Content

Een toekomstbestendige positionering

Een bedrijventerrein positioneren, hoe doe je dat? Het aantal vierkante meters, de locatie en bereikbaarheid zijn geen unieke kenmerken waar je het verschil mee kunt maken. Waarmee dan wel? We gingen de uitdaging met abc westland aan, om het Westlandse bedrijventerrein opnieuw stevig op de kaart te zetten met een toekomstbestendige positionering. Een intensief traject, waarbij we de stappen van ons werkproces luisteren, denken en doen loepzuiver hebben doorlopen. En met groot succes voor de klant én voor ons!

Een toekomstbestendige positionering

De vraag

abc westland klopte bij ons aan om het imago van het bedrijventerrein naar een hoger niveau te tillen. We verdiepten ons in het bestaansrecht van abc westland en onderzochten de markt. Hoe doen anderen het? Waar liggen de kansen voor abc westland? Met een vlammend voorstel dat paste als een jas haalden we deze mooie klus binnen. Aan de slag! We doken nog dieper in de kern van abc westland met een heisessie en nulmeting. We luisterden, observeerden en verzamelden waardevolle informatie over abc westland, de mensen die er werken, de beleving bij huurders en verdiepten ons in de marktwerking.

Advies

We wisten inmiddels dat abc westland gedreven wordt door de drive om een waardevolle bijdrage te leveren aan de continuïteit van de ondernemer. Vindbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn voor abc westland een gegeven. Het onderscheidend vermogen zit ‘m bij abc westland in de focus op de agri- en foodsector en de unieke kracht om mensen en bedrijven te verbinden om zo de keten te versterken. Ons advies was om deze USP’s uit te lichten in een nieuwe branding en te versterken in een lange termijn communicatiestrategie.

Resultaat

ABC Westland en ABC Beheer B.V. werden abc westland, het logo en de website werden onder handen genomen, net als alle andere communicatiemiddelen. Alles in de nieuwe stijl die de focus op agri en food bekrachtigd en de verbindende rol van abc westland in de keten ondersteund. Een nieuwe branding om trots op te zijn. We lanceerden de nieuwe stijl van het Westlandse bedrijventerrein daarom met een nieuwjaarsborrel, waar natuurlijk ook de Westlandse burgemeester Bouke Arends niet mocht ontbreken, samen met diverse wethouders. Tijdens het event mocht abc westland tevens het KVO-certificaat voor veilig ondernemen in ontvangst nemen. Nog een feestelijk moment!

Maar, daar houdt onze taak als communicatiepartner niet op. Na het bedenken en ontwikkelen, volgt nu het verstevigen en consolideren van de positionering. Dat doen we met een lange termijn strategie, voor een duurzame branding en toekomstbestendig resultaat. Inclusief uitvoer van allerlei communicatie-uitingen.

VIDEO